$(function() { // 悬浮窗口 $(".yb_conct").hover(function() { $(".yb_conct").css("right", "5px"); $(".yb_bar .yb_ercode").css('height', '200px'); }, function() { $(".yb_conct").css("right", "-127px"); $(".yb_bar .yb_ercode").css('height', '53px'); }); // 返回顶部 $(".yb_top").click(function() { $("html,body").animate({ 'scrollTop': '0px' }, 300) }); });
欢迎来到郑州科能机械制造有限公司官方网站!
超高STC值 热线电话
您现在的位置: 关于我们 合作品牌
合作伙伴十
来源:科能机械    日期:    阅读(0)
合作伙伴九没有了